XXIé Premi d’Investigació de l’Horta Sud 2017

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud convoca el XXIé Premi d’Investigació de l’Horta

Sud 2017, amb l’objectiu de fomentar la investigació i el coneixement de la nostra comarca en

tots els seus àmbits. És per això que el premi s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit

en qualsevol de les disciplines científiques que ens permeta conéixer i aprofundir en algun dels

aspectes de la nostra realitat comarcal, ja siga l’antropologia, la sociologia, la història, la geografia,

la literatura, el dret, la filologia, l’art, l’economia, la botànica, la zoologia, la geologia, les ciències

ambientals, la música, etc., referit sempre a la comarca de l’Horta Sud.