Vicent Olmos Tamarit

IDECO Horta Sud

Premi d’Investigació Històrica de l’Horta Sud

16 octubre, 2019

 

L’Horta Sud és una de les comarques més poblades i una de les més desballestades del País Valencià. La proximitat a la capital i les polítiques destructives del paisatge i del patrimoni iniciades de manera progressiva i sostinguda des del final de la dècada dels seixanta del segle passat, comportà canvis estructurals i demogràfics sense precedents. Això, i les polítiques dels darrers vint-i-cinc anys, han obligat moltes classes populars a abandonar la ciutat i allunyar-se cap a les zones pròximes millor comunicades i amb habitatges més assequibles.

L’Institut d’Estudis Comarcals (IDECO) representa una de les poques iniciatives amb cara i ulls que treballa per mantenir la cohesió i els esforços de col·laboració supralocals, especialment des del punt de vista cultural i patrimonial. Una de les activitats de l’IDECO és la convocatòria anual del seu premi d’investigació.

Enguany fa vint-i-tres anys que es convoca el premi que es lliura a projectes d’estudi sobre temes d’interès que van des de la història fins al periodisme o l’estudi del patrimoni material i immaterial, amb l’objectiu de promoure la investigació i augmentar el coneixement de la comarca en tots els àmbits d’estudi. És una bona notícia que un guardó d’aquestes característiques es mantinga ben viu des de l’any 1996. I ho és per diverses raons. En primer lloc perquè el resultat ha estat l’edició de diversos treballs premiats que han donat com a fruit la publicació d’una col·lecció de «Monografies de l’Horta Sud» sobre diferents aspectes i èpoques: la premsa, el medi ambient, la geografia, la flora, l’aigua i els espais lacustres, els motors de l’Albufera, les xemeneies de rajola, els tocs de campanes de les esglésies o la numismàtica del món romà trobada als pobles de la comarca, han anat perfilant un patrimoni bibliogràfic estimable.

Es tracta, sens dubte, d’una de les iniciatives culturals més reeixides de l’Horta Sud. I fa ja vint-i-tres anys que dura, que no és poca cosa…

 

Vicent Olmos

IDECO Horta Sud

@VicentOlmos2