Viquipèdia

Zaragozà Pérez, Marina

ZARAGOZÀ PÉREZ, Marina (Silla, 1944–Silla 2016). Filòloga. Va cursar la llicenciatura en Filologia Romànica a la Universitat Complutense de Madrid amb nota de Premi Extraordinari. Després d’una primera etapa com a professora d’Institut a Pego, va accedir a la càtedra en la Facultat de Filologia de València, on ha estat impartint la docència durant tres dècades, participant activament en l’elaboració dels programes pedagògics de les assignatures de Fonètica, Fonologia i Anàlisi del discurs aplicada als comentaris de textos. Són innumerables els seus treballs de dialectologia, de traducció de llengües clàssiques i els estudis sobre toponímia del País Valencià, destacant especialment aquella tesi iniciàtica dirigida per Sanchis Guarner: “El cultiu tradicional de l’arròs a Silla”; la traducció a la nostra llengua de la novel·la de Blasco Ibáñez “Canyes i Fang” (Estudi lingüístic i de cultura popular), on Marina va saber introduir en la traducció girs i mots vernacles que donaven a la novel·la de Blasco Ibáñez un aire netament valencià. Cal destacar també els pròlegs a l’obra de Bernat i Baldovi, els Entremesos de Cervantes, la traducció d’un manuscrit del segle XIV “La conquesta de l’illa de Sicília”, entre altres. Participava a qualsevol iniciativa docent on era requerida com a membre de Tribunals d’oposicions o impartint conferències, seminaris i cursets. Durant la Transició va col·laborar en l’organització de la Biblioteca Municipal, en la creació del BIM (Butlletí d’Informació) redactant nombrosos articles sobre el costumari, els malnoms i les tradicions de Silla. Pertanyia a la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Va ser una de les fundadores del Centre d’Estudis Locals de Silla, i col·laboradora en el llibrets de falla i el grup d’Amics de la Poesia. També era membre, com a soprano, de la Coral Polifònica de La lírica de Silla. Amb la seua mort sobtada ha desaparegut un referent intel·lectual i s’han quedat incomplets diversos projectes que tenia encetats. (JAB)

 

Bibliografia

CASANOVA HERRERO, Emili (2016) “Necrològica deMarina Zaragozà”. Las Provincias, 21-4-2016 (p. 19).

ANTICH BROCAL, Josep (2016). “En memòria de Marina Zaragozà”. www. elcresol de Silla. es

ZARAGOZÀ PÉREZ , Marina (1984 a) El cultiu tradicional de l’arròs a Silla. Ajuntament de Silla.

 

Related entries