Viquipèdia

Vidal Bestruguer, Jaime

VIDAL BESTRUGUER, Jaime (Catarroja, 1890-Catarroja, 1971). Mestre. Als 17 anys es va quedar sense pares i hagué de lluitar contra les adversitats i una situació econòmica gens favorable per poder estudiar la carrera de Magisteri per lliure mentre treballava. Obtingué el Títol de Mestre de Primera Ensenyança Superior en gener de 1916. El primer destí, en qualitat d’interí, l’obtingué a la localitat murciana de Cieza, en el Grup Escolar Cristo del Consuelo, i d’allà passà a les Escoles Graduades de Cartagena com a mestre de Secció. En 1916 es presentà i aprovà les oposicions i obtingué plaça en propietat provisional a Novelda. L’1 de febrer de 1930 arribà a Catarroja i ocupà una plaça de mestre de Secció del Grup Escolar Paluzié. Intentà establir un sistema d’innovació educativa progressista de pacte amb els alumnes, un sistema de convivència de drets i deures i de comportament ètic, una mena d’educació per a la ciutadania. Casat amb la mestra parvulista Dolores Martínez Debón, que també impartia classes en el col·legi Esteban Paluzié, vivien en la casa que per als mestres hi havia al carrer de l’Església. Era definit pels seus alumnes com “un home d’idees avançades, un gran mestre que ens ensenyava civisme, ciutadania, i ens ajudava a ser més sociables i solidaris”. Després de la guerra fou acusat pels depuradors franquistes de pertànyer a la maçoneria i, malgrat demostrar que era incerta aquesta acusació resultà inhabilitat per a exercir càrrecs directius i de confiança en un exercici més que evident d’arbitrarietat i manca de rigor. (WFP)

 

Bibliografia

FERRÚS PERIS, Wilson (2014), Mestres de la República a l’Horta Sud. Il·lusions trencades, vides partides, Torrent, IDECO-Catarroja, Perifèric Edicions, pp. 368-371.

FERRÚS PERIS, Wilson (2015) Mestres i escoles a l’Horta Sud 1936-1939. Perspectiva històrica i anàlisi quantitativa, València, Diputació de València-Institució Alfons el Magnànim, pp. 148-149.

 

 

 

 

 

Related entries