Viquipèdia

Ríos Rubio, Dionisio

RÍOS RUBIO, Dionisio (Manzanera, Terol,1873-?). Mestre. Arribà a l’Escola Nacional de xiquets núm. 1 de Catarroja en novembre de 1926. En juny de 1927, quan s’inaugurà l’Escola Graduada Esteban Paluzié a la població, hi rebé el nomenament com a mestre de Secció en propietat definitiva, però no prendrà possessió fins a maig de 1928, que comencen les classes en el nou grup escolar. Des d’aleshores i fins a maig de 1929 també hi exercí interinament el càrrec de director. Iniciada la Guerra Civil, cessà provisionalment en octubre de 1936 per a ocupar la plaça de director interí de l’Escola Nacional de les antigues Saleses, al Camí de Barcelona Núm. 25 de la ciutat de València, en substitució de l’ensenyament religiós. Era membre d’UR, contribuí a la formació del Sindicat Únic de l’Ensenyament i va exercir les funcions de Secretari de la CNT, on coincidí i col·laborà amb Danton Canut Martorell. També col·laborà en les colònies escolars i la formació i ajuda dels xiquets evacuats a València. Gràcies a aquestes responsabilitats i les seues amistats pogué ajudar durant la guerra un bon grapat de mestres d’ideologia dretana. Una vegada finalitzada la guerra es reincorporà a l’Escola Paluzié de Catarroja i fou sotmès al procés de depuració franquista. En 1942 es resolgué la seua inhabilitació per a exercir càrrecs de direcció i el trasllat dins de la província durant dos anys. Però no arribà a desplaçar-se perquè es jubilà en octubre de1943. (WFP)

 

Bibliografia

FERRÚS PERIS, Wilson (2014), Mestres de la República a l’Horta Sud. Il·lusions trencades, vides partides, Torrent, IDECO-Catarroja, Perifèric Edicions, pp. 337-341.

FERRÚS PERIS, Wilson (2015) Mestres i escoles a l’Horta Sud 1936-1939. Perspectiva històrica i anàlisi quantitativa, València, Diputació de València-Institució Alfons el Magnànim, p. 148.

 

Related entries