Viquipèdia

Pla, Joan

PLA, Joan (Cullera). Mestre i polític. Fa els estudis de Magisteri a la Normal de la ciutat de València. Ben prompte, als anys seixanta, entra a formar part de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (1964-1972), primer moviment de renovació pedagògica del País Valencià, fortament influït per la pedagogia de Célestin Freinet. Viu a Picassent des dels anys setanta, treballant molt de temps de mestre en els centres públics de Sant Ignasi i Príncep d’Espanya. En 1979, en les primeres eleccions democràtiques, és elegit regidor a Picassent en les llistes del PSPV.PSOE, encapçalades per Julián Crespo, alcalde posterior. Anomenat regidor d’Educació i Cultura animarà i posarà en funcionament les primeres accions democràtiques del nou consistori en matèria d’educació i cultura: organitza la Junta Municipal d’Ensenyament, i, posteriorment, el Consell Municipal d’Educació, baix un plantejament democràtic, eficaç i modern; en abril de 1979 crea el Gabinet Psicopedagògic Municipal; demana, amb la resta del consistori el canvi de nom de “Picassent”, per l’actual Picassent; en maig de 1981 convoca les I Jornades d’Estudis Picassentins; impulsa l’Escola-Taller, L’OM, a la Font de l’Omet, en l’antiga escola unitària, per a xiquets i xiquetes que no volen estudiar; transforma l’antic servei de reforç d’adults en una moderna EPA, amb la contractació de mestres, tal com ara ho coneixem; promou l’ús del valencià mitjançant la donació dels llibres Sambori i El llibre de Pau, per a totes les escoles de Picassent. Es de nou elegit regidor durant el període 1983-1987, essent responsable de la regidoria d’Educació.  En 2006, amb motiu de la XIX Trobada d’Escoles en Valencià, se li va fer a ell i a la revista Saó,  un sopar d’homenatge a Picassent, on se li va atorgar el premi Guaix. Joan Pla va ser una persona integradora, dialogant i solidària, amb un fort compromís social, polític i cultural amb la llengua i la cultura del seu País, donant suport a totes les accions i  reivindicacions que anaren a poc a poc transformat la societat picassentina. (ARG)

Bibliografia

CANET, Vicent (2006) “Un any més de trobades i premi per a Saó”, Revista Saó, Pàgina 33, València.

RAMOS, Alfred (2006) “Homenatge a Joan Pla. Trobada d’Escoles de l’Horta Sud”, Discurs pronunciat el 2 d’abril de 2006, Picassent.

 

Related entries