Viquipèdia

Oliver Chirivella, Juan Ramón

OLIVER CHIRIVELLA, Juan Ramón. (Paiporta, 1935).Polític, cronista oficial. Enginyer de professió, va treballar des de 1959 fins a 1979 a l’empresa Siemens, a Barcelona i València. Va deixar el treball per les activitats institucionals i polítiques que duia a terme. Durant els últims anys del franquisme i els primers anys de la democràcia (1971-1979) va ser regidor a l’Ajuntament de Paiporta. En la primera legislatura democràtica  (1979-1983)  fou regidor d’Unió del Centre Democràtic (UCD); en la segona (1983-1987), regidor d’Aliança Popular (AP) a l’Ajuntament de Beniparrell, i entre 1987 i 1989, regidor d’Unió Valenciana (UV). Ha ocupat diversos càrrecs com a diputat provincial a les Corts Valencianes pels partits polítics UCD i AP i entre 1989 i 1993 com a diputat al Congrés dels Diputats, en representació del grup polític Unió Valenciana. La seua activitat social també s’ha vist representada en diferents institucions provincials i locals: ha sigut president del Paiporta CF (1971-1972), durant el període d’inauguració de l’actual camp de futbol El Palleter; president de la primera Junta Local Fallera de Paiporta (1975); president del Comité de Competicions de la Federació Valenciana de Futbol, i Secretari General de Lo Rat Penat entre 2001 i 2004. Ha publicat nombrosos articles de premsa en Diario de València, Las Provincias, Levante, entre d’altres i tres llibres de temàtica local paiportina que aporten bas- tant documentació de fets, llocs i costums de determinats moments històrics del poble: Paiporta: una ciudad, una iglesia y sus gentes (2004), Crónica del 250 aniversario de la Iglesia de Sant Jordi (2004), Historia de Paiporta. Crónica del siglo XX (2011). (VPR)

Referències

Juan Ramón Oliver Chirivella (s. d), Viquipèdia. Recuperat el 23 d’agost de 2018 de https://ca.wikipedia.org/wiki/ Juan_Ram% C3%B3n_ Oliver_Chirivella.

Oliver Chirivella, Juan Ramón Congreso de los Diputados. Recuperat de http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputa- dos/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/w c/fichaDiputado&idDiputado=166&idLegislatura=4

PANIAGUA J. i PIQUERAS J. A. (2005) Diccionario biográfico de políti- cos valencianos (1810-2005), p. 206, Institut Alfons el Magnànim, València.

Related entries