Viquipèdia

Iborrra i Gastaldo, Joan

IBORRA i GASTALDO, Joan  (Silla, 1951).  Historiador. Llicenciat en Història per la Universitat de València, l’any 1981 i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València l’any 1998. Treballa a l’empresa privada i l’any 1986 oposita a professor de secundària. Inicia així la carrera docent que exerceix a l’IES Tirant lo Blanc de Gandia, entre d’altres centres. Vinculat a activitats culturals, polítiques i de lluita per la llengua, en diverses entitats i fundacions, és membre fundador i del consell de redacció de la revista Afers, fulls de recerca i pensament. Visqué a Silla fins a la dècada dels vuitanta on col·laborà amb els moviments culturals i polítics que es desenvolupaven al poble. La tasca principal la dedica a la recerca històrica medieval i moderna, encara que ha cultivat altres camps com la història de la família Borja, de la qual ha traduït al valencià el Diari de Francesc de Borja, ha traduït del francés dues obres de teatre de Jules Verne i Victor Hugo i ha publicat diversos posts a l’IIEB. Ha investigat la música medieval a través del Tirant i dins el grup musicovocal Capelladucal. Ha treballat el camp de l’alimentació tradicional i medieval dins el qual ha publicat nombroses obres com A l’ombra del Mondúver o el més recent Crònica de la vall i el mercat sobre la Valldigna. És director de les revistes d’història local Ab-ben-Cedrell i L’Escudella i participa en nombroses iniciatives historiogràfiques com la transcripció i edició crítica de obres historiogràfiques com el Sumari d’Espanya del pseudo cavaller Berenguer de Puigpardines, l’epistolari Granvela, l’estudi dels sistemes de transcripció lingüística del segle XX o la fundació de l’obra pia per a redimir captius establerta per Germana de Foix.  (JAB)

Bibliografia

IBORRA i GASTALDO, Joan (ed.) (2002, 2005, 2013). MARTÍ de VICIANA: Historia de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 3 vols., Universitat de València, València.

IBORRA i GASTALDO, Joan (ed.) (2009). PERE TOMIC: Històries e conquestes del realme d’Aragó e principat de Catalunya, Editorial Afers, Catarroja, 2009.

IBORRA i GASTALDO, Joan (2007). Així com cell qui desitja vianda. La cuina d’arrel popular de la Safor, Edicions Tívoli, Gandia.

 

Related entries