Viquipèdia

Fuentes Prósper, Víctor

FUENTES PRÓSPER, Víctor (Picanya, 1948). Economista i polític. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València i professor del De- partament d’Economia Aplicada de la mateixa universitat. Va ser membre fundador i secretari general del Partit Socialista Popular (PSP) al País Valencià, i representant d’aquest partit en la Junta Democràtica del País Valencià (1975) i de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià (1976-77). Quan, en 1978, el PSP es va integrar en el PSOE, esdevingué membre del PSPV-PSOE, del qual formà part de la Direcció Executiva en 1978-1979. També va ser membre de la Comissió Executiva del PSPV-PSOE de l’Horta Sud entre 1981 i 1987 i secretari general entre 1988 i 1995. Ocupà la Presidència de la Comissió Federal Revisora de Comptes entre 1997 i 2000. va ser regidor de l’Ajuntament de Picanya (1979-1991), diputat en les Corts Valencianes preautonòmiques (1982-1983) i en les Corts Va- lencianes (1983-1999), on fou portaveu i president de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda (1983-1987 i 1995-1999), i de la Comissió d’Educació i Cultura (1987-1991), així com vicepresident de la Comissió Permanent no Legislativa de Seguretat Nuclear (1991-1995). En la darrera legislatura (1995-1999) va ser membre de la direcció del grup socialista de les Corts. Ha estat membre del consell directiu de la revista Annals de l’Ideco de l’Horta Sud. Ha format part del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis de Torrent. Ha estat col·laborador i ha escrit articles en les revistes Saó, Revista de Treball, Economia i Societat, Ciriec España, Revista de Economía pública, social y cooperativa. Amb d’altres autors, ha col·laborat en els llibres següents: Introducción a la política monetaria, general y de España (1976), Política económica de España (1993), Política económica (1995), La economía regional en el marco de la nueva economía (2003), Economía española y del País Valenciano (2009), Política económica. Elaboración y políticas coyunturales (2009). (ARG)

Referències

DDAA (2005) Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, tom 7, Editorial Prensa Valenciana, València.

PANIAGUA, J. i PIQUERAS, J. (2006) Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2006), Institució Alfons el Magnànim, València.

SANZ, J. (1982) La cara secreta de la política valenciana, Fernando Torres, Editor, València.

 

Related entries