Viquipèdia

Escrivà Torres, Joan

Escrivà Torres, Joan (Riola, 1947) Editor i mestre. Nascut a la Ribera Baixa, però veí de Paiporta des de fa molts anys, després de conéixer la vida als camps d’arròs del seu poble, compartint vivències de joventut i adolescència amb els estudis a l’Es- cola de Magisteri de València. Com- promés amb la renovació pedagògica i l’ensenyament de la llengua, formà part com a ensenyant a escoles cap davanteres en l’ensenyament en  valencià com ara La Comarcal i Les Carolines, i anys després va ocupar plaça de funcionari a les escoles públiques de Benidorm, Favara i Torrent. Va compaginar el seu treball com a mestre amb projectes didàctics junt amb un grup d’amics i amigues, ja que veien les deficiències i la manca de materials escolars adients per a l’aprenentatge de la llengua. Així doncs, en 1984, van encetar, amb un col·lectiu de professionals del dibuix i l’escriptura, un pro- jecte editorial innovador, Camacuc Edicions, i tenien per objectiu l’arribada dels còmics i les narracions curtes al món infantil, pri- mer, i juvenil i d’adults, després. Així, compartien les edicions mensuals a moltes cases i biblioteques d’aula arreu del país. Hi han deixat petjada il·lustradors com ara P. Giménez, R. Reinoso, Burguitos, Micharmut, P. Amorós, M. Llorens, J. Huguet, J. Escrivà (fill)… i molts joves narradors i narradores que anys més tard es van consagrar en les lletres valencianes: E. de Lanuza, V. Pardo, M. Viana, E. Ramiro, M. D. Pellicer, A. Cervera, M. Adell… Camacuc, tot i ser menuda, s’ha mantingut durant més de trenta anys; malgrat les penúries econòmiques en diferents períodes ha continuat oferint un treball ben fet i ha arribat a ser referent del còmic valencià. Els esforços de les edicions i la revista en Camacuc s’han reconegut en els diferents guardons rebuts amb els anys: Premi Cartelera Turia, Premi de l’Associació de Bibliotecaris Valencians (2018), distin- ció de l’Associació Cultural El Barranc de Paiporta, Premi de l’As- sociació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx, distinció d’Escola Valenciana (1985), entre d’altres. (VPR)

Referències

ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECARIS VALENCIANS (2018) “La revista Camacuc

ha rebut el premi d’Honor”, 1 de juny, València.

(2018) “Els còmics de Camacuc fan escola”, Levante-EMV, 16 de maig, València.

NACHOSPEC (2007) “XVI Premios Turia, Millor Contribució cultura del còmic”, Cartelera Turia, València.