Viquipèdia

Capella Claramunt, Ricardo

Capella Claramunt, Ricardo (Sagunt, 1904-Torrent, 1936) Religiós. Estudià en el col·legi de Vocacions Eclesiàstiques de Sant Josep de València. En 1929 va ser ordenat sacerdot. Exercí de vicari a Venta Gaeta, un llogaret del municipi de Cortes de Pallàs. En 1931 és nomenat coadjutor de la parròquia de Picanya. Restablí i dirigí la Congregació de Sant Lluís Gonzaga d’aquesta localitat. Es distingeix per la seua atenció als malalts i joves. En esclatar la guerra el Comité Local de Picanya el protegí donant-li treball en la carretera, el cementeri i la casa Abadia, on s’estaven instal·lant unes  escoles.  El  10  de  novembre  de  1936  uns  milicians   de Catarroja el detingueren i a quatre quilòmetres del poble de Picanya, al terme de Torrent, li donaren mort. Soterrat al cementeri de Picanya, les seues despulles van ser traslladades, en 1947, a l’església parroquial de Santa Maria de Sagunt. Una avinguda del poble de Picanya porta el seu nom. (JGS)

Referències

BESÓ, A i PÉREZ, C. (2004) “Avinguda Ricardo Capella”, La història als carrers de Picanya. Guia d’arquitectura i urbanisme, col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals 8, Ajuntament de Picanya, Picanya.

MIQUEL, Matilde (2001) Les edats de la parròquia de la Nostra Senyora de Montserrat de Picanya, col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals 4, Ajuntament de Picanya, Picanya.

 

Related entries