Viquipèdia

Albentosa Labuiga, Pep

ALBENTOSA LABUIGA, Pep (Picassent, 1959).Cantant, mestre i activista cultural. La seua formació s’inicià a les Escoles Parroquials. Quan tenia dotze anys va anar becat a la Universitat Laboral de Xest i després a la Universitat Laboral d’Osca. Després de passar tres anys a Aragó, torna al seu poble per estudiar per a ser professor d’EGB i, més tard, es llicencià també en Geografia i Història. L’afició per cantar i la influència de moltes persones en la seua vida faran que no haja declinat mai les oportunitats per a participar en diferents muntatges musicals i teatrals, com ara els següents: Je- sucrist Superstar, a la parròquia de la Miraculosa; Grup Folk de Silla; El carro del teatro, de Vicente Romero, a la Societat Artístico Musical de Picassent; rondalla del grup de danses Alimara; Tres fo- rasters de Madrid, a la Lírica de Silla; La Murga, espectacle de cançó popular picassentina muntat pel Col·lectiu Albaqassaní; coral de l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado; En Picassent, senyores, espectacle de música popular picassentina muntat per l’Ajuntament de Picassent i dirigit per Miquel Gil… Participà en la revista Raons en els anys noranta, quan un grup d’amics volgueren rellançar el Club Cultural de Picassent i publicaren set números més de la revista. És guanyador d’una edició de narrativa local del Premi Cristòfor Aguado de Picassent. En 1980 i 1981 treballà a Macastre i Alboraig en els primers programes de formació de persones adultes que posà en marxa la Diputació de València, un projecte innovador dins de la pedagogia social. Aquesta primera experiència en la formació d’adults és la que li permetrà començar, en 1986, un nou projecte formatiu a l’Escola d’Adults de Picassent. Treballant-hi amb diferents equips de persones, ha estat un gran dinamitzador, apropant les persones a noves maneres  de participació social i cultural des de la perspectiva de l’aprenentatge. (EHD)

Referències

HERNÁNDEZ DORIA, Eloina (2018) 25 Anys d’història. Associació d’Amics de Cristòfor Aguado 1992-2017, Associació d’Amics de Cristòfor Aguado, Picassent

 

Related entries