Viquipèdia

Navarro Ánchel, José

NAVARRO ÁNCHEL, José (Xirivella, 190-Paterna, 1940). Víctima de la dictadura franquista. Vivia a l’alqueria del Pollastre. Casat amb Anita Lladró Sena el 12 de novembre de 1927, varen tindre tres fills: José, Salvador i Ana. Veí de Picanya, del barri del Carme, de professió arboricultor. Cridat a allistar-se en l’Exèrcit de Sanitat l’any 1922 i va ser afiliat a la UGT des del 17 de novembre de 1931, amb el número de carnet 93. Va ser regidor d’Agricultura i Abastiment General, Sanitat, Assistència Social i Beneficència, Instrucció Pública, Belles Arts, Propaganda i Comunicacions (acta de constitució del Consell Municipal de Picanya), pel Partit Co- munista a l’Ajuntament de Picanya, des del 31 de gener de 1937 fins al 29 de juny de 1937, dia que presentà la dimissió. Formava part del Comité Municipal que va organitzar les colònies escolars de Picanya i també dels comités de racionament. Va ser president de la Societat de Columbicultura i organitzava funcions de teatre, en les quals participava. Va ser detingut el 15 d’abril de 1939, tras- lladat a la presó del Puig i a la de Sant Miquel del Reis. El fiscal demanà trenta anys de presó, sense que hi consten responsabili- tats. El 12 de setembre de 1940 va ser afusellat a Paterna. En 1942 en varen sobreseure la causa. En 1945, volgueren expropiar-li tots el béns a la vídua. La preocupació de José era el benestar de la seua família i la seua innocència. No hi va haver cap prova incul- patòria contra ell. (ARG)

Referències

ESCRIVÀ, C. (2011) Els horts solidaris. Les Colònies Escolars de Picanya (1937-1939), Ajuntament de Picanya, col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals, Picanya.

GABARDA, V. (2007) Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Publicacions de la Universitat de València, València.

ROYO, Josep (2001) Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (21-1-1936/25-5-1937), col·lecció Documents, núm. 2, Ajuntament de Picanya, Picanya.

 

 

 

Related entries