Festa Comarcal IDECO Horta Sud 2020

La Festa Comarcal de l’Horta Sud és una de les activitats més especials que organitza l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (Ideco.  Enguany la festa es celebra el dia 21 de maig de 2021, a la Sala Cívica. Antic Mercat, Plaça Major de Torrent s/n, a les 19 hores.

Durant la vetllada, s’atorgaran dos premis: el V Premi “Carmen Valero” a Conxa Romero i el XI Premi “Quico Moret” a Vicent Cardona.

Així mateix, en l’acte atorgarem el XXIVé Premi d’Investigació de l’Horta Sud, a Santi Ferrandis per  Faustí Barberà. El pare del valencianisme polític  i presentarem el llibre Les alqueries de Picanya de Joaquín Vila-Belda, editat enguany per l’Ideco i Perifèric Edicions, que és fruit del XXIIIé premi d’Investigació.