Trobada Universitat de València i la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià

A la Facultat de Geografia i Història, Josep M. Tarazona, en representació de l’IDECO de l’Horta Sud dins de la Trobada Universitat de València i la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià.

Una jornada celebrada amb l’objectiu de reflexionar sobre les aplicacions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat d’arribar a formular accions de canvi cap a una societat sostenible.

Interesant jornada per a posar de manifest la importància dels espais agraris periurbans i, en concret, la Font Baixa d’Alfafar. Una àrea que reuneix tots els requisits per a convertir-se en un component essencial del planejament i l’ordenació del territori amb criteris de sostenibilitat ambiental.