Les plantes amb flor de la comarca de l’Horta Sud

Descripción

Benlloch Barrachina, Alfredo; Mulas Gimeno, Artemio

Col·lecció Monografies de l’Horta Sud, 7. Institut d’Estudis Comarcals (IDECO) / Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, 2006. 382 p

Preu: 12.00 €