L’aigua a l’Horta Sud

Descripción

Salazar Perez, Amparo; Pons Romero, Josep; Vicent Sena, Carmen
Col·lecció Monografies de l’Horta Sud, 8. Institut d’Estudis Comarcals (IDECO) / Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, 2008. 388 p.
Els recursos hidrídrics són, possiblement, un dels elements que més condicionen la forma de vida que ha sigut desenvolupada a la nostra comarca.
Els pous i les sèquies que trobem al nostre voltant són part de la nostra cultura i elements actius que encara utilitzem, aprofitant l’aigua que transporten per als camps i per al consum humà.
En aquest llibre els autors volen donar a conèixer quins són els principals recursos hídrics que tenim a la nostra comarca; i la situació en la qual es troben els recursos de la nostra comarca, per poder avaluar-los i ser conscients de l’ús que estem fent

Preu: 12.00 €