Análisis sectorial del mueble y la madera (l’Horta Sud)

Descripción

Camisón Zornoza, C. et alii

Col·lecció Monografies de l’Horta Sud, 3. Institut d’Estudis Comarcals (IDECO) / Associació de Renovació Pedagògica de l’Horta Sud, 1992. 406 p.

Preu: 6.00 €