Viquipèdia

Pla García, Joan

Pla Gacía, Joan (Cullera 1940-2004) Mestre i polític. Va cursar Magisteri a la Normal de la ciutat de València. Ben prompte, entre 1964 i 1972, va formar part de la Secció de Peda- gogia de Lo Rat Penat, primer moviment de renovació pedagògica del País Valencià, fortament influït per la pedagogia de Célestin Freinet. Va viure a Picassent des dels anys setanta i va treballar molt de temps de mestre  als  centres  públics  de Sant Ignasi i Príncep d’Espanya. En 1979, en les primeres eleccions de- mocràtiques, va ser elegit regidor a Picassent en les llistes del PSPV-PSOE, encapçalades per Julián Crespo que posteriorment va ser alcalde. Va ser nomenat regidor d’Educació i Cultura i va animar i posar en funcionament les primeres accions democràtiques del nou consistori en matèria d’educació i cultura: organitzà la Junta Municipal d’Ensenyament, i, posteriorment, el Consell Municipal d’Educació, sota un plantejament democràtic, eficaç i modern; en abril de 1979 creà el Gabinet Psicopedagògic Municipal; demanà, amb la resta del consistori el canvi de nom de Picassent, per l’actual Picassent; en maig de 1981 convocà les I Jornades d’Estudis Picassentins; impulsà l’escola taller, L’Om, a la Font de l’Omet, a l’antiga escola unitària, per a xiquets i xiquetes que no volen estudiar; transformà l’antic servei de reforç d’adults en una EPA moderna, amb la contractació de mestres, tal com ara ho coneixem; promogué l’ús del valencià mitjançant la donació dels lli- bres Sambori i El llibre de Pau, per a totes les escoles de Picassent. Va tornar a ser elegit regidor durant el període 1983-1987, aquesta vegada com a responsable de la regidoria d’Educació. En 2006, amb motiu de la XIX Trobada d’Escoles en Valencià, se li va fer a ell i a la revista Saó, un sopar d’homenatge a Picassent, on se li va atorgar el Premi Guaix. Joan Pla va ser una persona integradora, dialogant i solidària, amb un fort compromís social, polític i cultural amb la llengua i la cultura del seu país. Així mateix, va donar suport a totes les accions i reivindicacions que, a poc a poc, anaven transformant la societat picassentina. (ARG)

Referències

CANET, Vicent (2006) “Un any més de trobades i premi per a Saó”,

  1. 33, Revista Saó, València.

RAMOS, Alfred (2006) “Homenatge a Joan Pla. Trobada d’Escoles de l’Horta Sud”, 2 d’abril de 2006, Picassent.

Related entries