Viquipèdia

Moliner Ferrer, Anacleto

MOLINER FERRER, Anacleto (Mas de las Matas, Terol 1879-?). Mestre. Féu constar la seua suficiència a l’Escola Normal de Saragossa en 1897 i en 1903 se li expedí el Títol de Mestre de Primera Ensenyança Superior. Aprovà les oposicions en 1906 i obtingué la seua primera plaça a l’Escola de xiquets del Patronato de Arizeun (Navarra). En 1910 es traslladà a Castellote (Terol) i en febrer de 1917 a Alcorisa (Terol). En aquesta població exercí com a director de la Graduada de l’Escola Nacional de xiquets entre març de 1923 i desembre de de 1926, data en què passà a exercir a l’Escola Unitària de xiquets del seu poble natal, Mas de las Matas. Al llarg d’aquest període rebé diversos vots de gràcies com a reconeixement de la seua labor docent: la Junta Local de Primera Ensenyança de Castellote li’l concedí en 1912 i en 1916; la Junta Local d’Alcorisa en 1922; la Inspecció de Primera Ensenyança de Terol en 1928 i en 1930. En setembre de 1934 arribà a l’Escola Nacional de xiquets núm. 2 de Catarroja. La seua dona ja havia faltat i ell vivia, en companyia del seu fill, a la plaça de l’Església de Silla. Afiliat a IR i a FETE des d’agost de 1936, una vegada finalitzada la guerra sol·licità una excedència voluntària i marxà a Xile, cap a un exili d’on possiblement ja no en tornà. Però el procés de depuració franquista no s’aturà i en 1942 es resolgué la seua separació definitiva del Cos i la seua baixa en l’escalafó. (WFP)

Bibliografia

FERRÚS PERIS, Wilson (2014), Mestres de la República a l’Horta Sud. Il·lusions trencades, vides partides, Torrent, IDECO-Catarroja, Perifèric Edicions, pp. 292-295.

FERRÚS PERIS, Wilson (2015) Mestres i escoles a l’Horta Sud 1936-1939. Perspectiva històrica i anàlisi quantitativa, València, Diputació de València-Institució Alfons el Magnànim, p.148.

 

Related entries