Viquipèdia

Císcar Ruiz, Vicent

CÍSCAR RUIZ, Vicent (Picanya, 1888-1981). Polític. Llaurador de professió, era també secretari del motor de Giner. Clarinetista de la banda La Unió Musical de Picanya “El Canyot”, que naix en els anys vint. Li agradava escriure poesies, dècimes, que es llançaven a les clavariesses en les cavalcades de les festes Majors. Home molt sociable i amb un agut sentit de l’humor. Militant de la UGT. Elegit alcalde de Picanya, en representació del Front Popular, en les eleccions de febrer de 1936. Forma part de les Comissions Municipal d’Hisenda i Instrucció Pública. Durant la guerra ajudà a tot el món, sense tenir en compte les seues idees polítiques i religioses. Cessa com a alcalde-President de la Comissió gestora el 31 de gener de 1937, pel decret del Ministeri de la Governació de 4 de gener de 1937, en constituir-se els nous consell Municipals. (ARG)

Bibliografia

ROYO, Josep (2001) Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (21-1-1936/25-5-1937), Col·lecció Documents, Núm. 2, Ajuntament de Picanya, Picanya.

― (2008) Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (21-6-1937/15-9-1938), Col·lecció Documents, Núm. 3, Ajuntament de Picanya, Picanya.

ESCRIVÀ, C. (2011) Els horts solidaris. Les Colònies Escolars de Picanya (1937-1939), Ajuntament de

Picanya. Col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals, Picanya.

 

 

Related entries