La tradició pasqüera de la Salpassa a Picassent

A Picassent, antigament, tenia lloc la tradició pasqüera de “La Salpassa” on es barrejaven maces, ous, sal, aigua beneïda, xavos i quinzets. Les colles de joves acompanyaven el rector i els escolanets, els quals recorrien els carrers del poble per beneir les cases cada dimecres i dissabte sants i lliurar-les de qualsevol mal, a colp de maça i amb les campanes de Sant Cristòfor al vol.