Congrés d’Història de l’Horta Sud 2023


Els dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2023, es portarà a terme al Castell d’Alaquàs (carrer Pare Guillem, 2) el VI Congrés d’Història de l’Horta Sud amb el títol: Violències i repressions.

La intenció del Congrés és abordar l’estudi de la violència des d’una perspectiva àmplia, tot atenent als components de gènere, els culturals, de credo, de raça, de residència (urbana o rural) i de quotidianitat o excepcionalitat.

Així, el Congrés s’organitza al voltant de quatre àmbits que aborden la violència com una constant al llarg de la història. A més a més, hi ha una secció Miscel·lània, on es poden presentar estudis sobre Fonts i Documentació, Arqueologia, Història, Llengua i Literatura, Art i Geografia. L’àmbit territorial de referència i d’anàlisi és l’Horta Sud.

Per tant, el Congrés s’estructura en els cinc àmbits següents: Àmbit 1: Violències i repressions quotidianes (esfera publica/privada). Àmbit 2: Violències i repressions contra minories i col·lectius minoritzats. Àmbit 3: Violències i repressions en la cultura (arts, memòria, cultura popular). Àmbit 4: Violències i repressions amb finalitat política. Àmbit 5: Miscel·lània

L’assistència al Congrés és lliure, prèvia inscripció. En breu, l’organització informarà sobre la presentació i el termini de les comunicacions.

Més informació: https://www.idecohortasud.org. Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, us podeu adreçar-vos al correu electrònic següent: idecohortasud@gmail.com.